Foto: Caroline Larsson

Julesång och juleljus

Musikgudstjänst

Annandag jul
Onsdagen den 26 december kl 18.00
Musikgudstjänst i Tumbo kyrka.

Tumbokören, solister och musiker