En grupp människor vandrar på led genom skogen.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Samarbeta med Svenska kyrkan

Svenska kyrkan har bred kontaktyta med olika samhällssektorer och tar aktivt del i såväl lokala som regionala, nationella och globala nätverk. Här får du veta mer om hur du kan söka vägar till samverkan med Svenska kyrkan.

Vi samarbetar över hela Sverige

Samverkan sker med många olika slags aktörer och på många olika sätt utifrån ett gemensamt intresse att möta sociala och miljömässiga utmaningar. Samverkan förutsätter ömsesidig tillit till, respekt och förståelse för olika parters skilda utgångspunkter, men också en delad värdegrund i fråga om människans värde och värdighet, som den uttrycks i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Svenska kyrkan framträder som organisation på lokal, regional och nationell nivå. Lokalt representeras kyrkan av en församling, eller av flera församlingar samlade i ett pastorat. All lokal samverkan sker på församlingsnivån. Kyrkoherden är den lokala enhetens chef.

Tips! Längst ned på den här sidan kan du hitta din lokala församling.

Församlingarna sorterar under något av Svenska kyrkans tretton stift. Stiftens uppgift är främst att främja församlingarnas verksamhet. Stiften svarar i regel för samverkan, avtal och större projekt på regional nivå.

Den nationella nivån, med kansli i Uppsala, erbjuder stöd och expertkunskap till både församlingar och stift. Samverkan på nationell nivå koordineras genom den nationella nivån. 

Kontakt

För frågor om social innovation och samarbeten med Svenska kyrkan, kontakta kyrkokansliet på innovation@svenskakyrkan.se.

Därför ägnar vi oss åt detta

Att vara kyrka är att vara till för andra. Det innebär att ta människors situation och världens utmaningar på allvar. Därför vill Svenska kyrkan vara med om att skapa nya sätt att möta social utsatthet, klimathot och orättvisor.

Läs mer om varför vi arbetar med social innovation