Foto: Maria Hansson

Mary-utbildningar

Mary-utbildningarna erbjuds anställda i Svenska kyrkans församlingar och verksamheter som tar emot eller planerar att börja ta emot långtidsarbetslösa för arbetsträning. En särskild utbildningssatsning pågår hösten 2022 och våren 2023. Anmäl dig nu!

Svenska kyrkans arbete med praktik och arbetsträning är en del av församlingens diakoni.  Mary-utbildningarna säkerställer kvaliteten på verksamheten. Utbildningarna baseras på bemötandemetoden Mary som utvecklats inom Svenska kyrkan.

Utbildningarna bygger på varandra. Den som går entreprenörskapsutbildningen går alltså normalt även de andra två utbildningarna. Introduktionen är obligatorisk. 

Datum för utbildningarna

Utbildningarna ges vid flera tillfällen. Klicka på vald utbildning för att läsa mer och se redan inplanerade datum. Fler datum publiceras efter hand. 

Ladda ner en pdf om Mary-utbildningarna.

Jag tror man kan säga att den som rustas att verka som handledare får möjlighet att använda mer av sig själv och sina förmågor i jobbet.

Anders Hagman, projektledare för utbildningssatsningen

Utbildningar

När församlingen börjar ta emot långtidsarbetslösa är det viktigt att hela arbetslaget förstår vad det innebär. Det är arbetsplatsen som helhet som utgör mottagande miljö för den som ska arbetsträna.

Vi rekommenderar alla deltagande församlingar att gå Introduktion för arbetslag. Den tar två timmar och  kan förläggas under tiden september 2022 till mars 2023. 

För att boka Introduktion för arbetslag kontakta Anna Andersson: Anna.Andersson6@svenskakyrkan.se

Handledarutbildningen genomförs i regel digitalt under fyra halvdagar där halvdag tre utgör hemarbete. Vi rekommenderar att samtliga anställda som kan komma att fungera som handledare deltar i utbildningen.

Kommande utbildningstillfällen. (Fler tillfällen i feb och mars kan tillkomma på begäran om underlaget är tillräckligt stort.) 

Omgång 4
Halvdag (digitalt): Onsdag 11 jan, kl 8.10-12.00
Halvdag (digitalt): Onsdag 18 jan, kl 8.10-12.00
Halvdag (hemstudier): Valfri tidpunkt.
Halvdag (digitalt): Onsdag 25 jan, kl  8.10-12.00

Omgång 5
Halvdag (digitalt): Torsdag 2 feb, kl 8.10-12.00
Halvdag (digitalt): Torsdag 9 feb, kl 8.10-12.00
Halvdag (hemstudier): Valfri tidpunkt.
Halvdag (digitalt): Torsdag 16 feb, kl  8.10-12.00

Omgång 6
Halvdag (digitalt): Måndag 13 mars, kl 8.10-12.00
Halvdag (digitalt): Måndag 20 mars, kl 8.10-12.00
Halvdag (hemstudier): Valfri tidpunkt.
Halvdag (digitalt): Måndag 27 mars, kl  8.10-12.00

När intresset är tillräckligt stort inom ett geografiskt begränsat område försöker vi i begränsad omfattning att erbjuda de två första halvdagarna som fysisk utbildning heldag. Ingen reseersättning utgår.  

Stockholm
Heldag (på plats): Tisdag 17 jan, kl 9.00-17.00
Halvdag (hemstudier): Valfri tidpunkt.
Halvdag (digitalt): Tisdag 24 jan, 8.10-12.00  

Anmäl dig via Svenska kyrkans utbildningsportal. Sök på Mary. 

För den i församlingen som ska ansvara för arbetsträning enligt Mary-metoden erbjuds en påbyggnadsutbildning till handledarutbildningen. Den omfattar fyra dagar, varav två dagar sker som internat, en dag digitalt och en dag självstudier. 

Logi och lunch under internaten bekostas av projektet. (Gäller ej boende inom Storstockholm vid utbildningen i Skärholmen.) Resor bekostas av deltagande församlingar. Vi rekommenderar minst två deltagare från varje församling.

Utbildningarnas upplägg: 

Dag 1
Gemensam introduktion på ca 45 minuter digitalt på en bestämd tid. Självstudier om ca 7 timmar, genomförs under loppet av ca en vecka.  

Dag 2-3
Internat, i regel med övernattning och ankomst kvällen före. Undervisning kl 8.30-16.30. (När det gäller utbildningen i Stockholm bekostar projektet övernattning enbart för deltagare utanför Storstockholmsregionen.) 

Dag 4
Digital utbildning under en dag 8.30-16.30  

Utbildningstillfällen

Omgång 2 
Introduktion (digitalt): 18 jan, kl 9.00-10.00
Självstudier: 18-24 jan. Totalt ca 7 timmars studietid.
Heldagar (internat i Göteborg): 25-26 jan, kl 8.30-16.30. Ankomst 24 jan.
Heldag (digitalt): 7 feb, kl 8.30-16.30

Omgång 3 
Introduktion (digitalt): 8 feb, kl 9.00-10.00
Självstudier: 9-14 feb. Totalt ca 7 timmars studietid.
Heldagar (internat i Karlstad): 15-16 feb, kl 8.30-16.30. Ankomst 14 feb.
Heldag (digitalt): 28 feb, kl 8.30-16.30

Omgång 4 
Introduktion (digitalt): 7 mars, kl 9.00-10.00
Självstudier: 8-14 mars. Totalt ca 7 timmars studietid.
Heldagar (internat i Stockholm): 15-16 mars, kl 8.30-16.30. Ankomst 14 mars.
Heldag (digitalt): 28 mars, kl 8.30-16.30

Omgång 5
Introduktion (digitalt): 8 mars, kl 9.00-10.00
Självstudier: 9-14 feb. Totalt ca 7 timmars studietid.
Heldagar (internat i Umeå): 15-16 mars, kl 8.30-16.30. Ankomst 14 mars.
Heldag (digitalt): 29 mars, kl 8.30-16.30

Omgång 6
Introduktion (digitalt): 9 mars, kl 9.00-10.00
Självstudier: 9-14 feb. Totalt ca 7 timmars studietid.
Heldagar (internat i Lund): 15-16 mars, kl 8.30-16.30. Ankomst 14 mars.
Heldag (digitalt): 30 mars, kl 8.30-16.30

Anmälan via Svenska kyrkans utbildningsportal. Sök på Mary.

Entreprenörsutbildningen genomförs med en blandning av internat, digital utbildning och självstudier. Internat och resor bekostas av projektet.

Vi rekommenderar två deltagare från varje församling. Fler deltagare kan komma ifråga enbart i mån av plats. 

Utbildning 1
Start: Tis 17 jan, kl 9-11
Veckolektion: Varje tisdag 9-11
Internat i Sundsvall: 1-2 feb. Från kl 9.00 dag 1 till kl 16.00 dag 2.
Internat i Sundsvall: 22-23 feb. Från kl 9.00 dag 1 till kl 16.00 dag 2.
Avslut: Fre 10 mars

Utbildning 2
Start: Tis 31 jan, kl 13-15
Veckolektion: Varje tisdag 13-15
Internat i Örebro: 15-16 feb. Från kl 9.00 dag 1 till kl 16.00 dag 2.
Internat i Örebro: 9-10 mars. Från kl 9.00 dag 1 till kl 16.00 dag 2.
Avslut: Fre 24 mars

Utbildning 3
Start: Tis 14 feb, kl 16-18
Veckolektion: Varje tisdag 16-18
Internat i Värnamo: 1-2 mars. Från kl 9.00 dag 1 till kl 16.00 dag 2.
Internat i Värnamo: 22-23 mars. Från kl 9.00 dag 1 till kl 16.00 dag 2.
Avslut: Fre 14 april

 

 
 

Anmälan

Anmäl dig till utbildningarna via Utbildningsportalen. Skriv Mary i sökrutan så dyker utbildningarna upp. Om du inte är inloggad på kyrknätet kommer du först behöva logga in när du klickar på länken nedan.

Gå vidare till Utbildningsportalen.

Intresseanmälan

Använd formuläret för att anmäla intresse för Introduktion för arbetslaget.

Ange önskemål om datum i fältet nedan.

Samarbete med Arbetsförmedlingen

Församlingar vars personal genomgått utbildningarna kan erbjuda så kallad förstärkt arbetsträning. Det ger möjlighet att få viss ersättning för insatsen via Arbetsförmedlingen.

Läs mer om MARY

Två kvinnor. Den ena håller upp ett par jeans framför den andra.

Mary-metoden

Svenska kyrkans arbete med praktik och arbetsträning är en del av församlingens diakoni. Mary-metoden har tagits fram för att stötta människor som står utanför arbetsmarknaden att komma vidare i sitt liv och finna en långsiktig lösning på sin försörjning. 

Kökspersonal lägger upp mat till be gäst.

Mary-plats – arbetsträning i församlingens ordinarie verksamhet

Mary-platser är benämningen på praktik- och arbetsträningsplatser i Svenska kyrkan som använder sig av Mary-metoden i sitt bemötande.

Necessärer i jeanstyg märka Sankt Mary.

S:t Mary – självständiga verksamheter för praktik och arbetsträning

S:t Mary är självständiga verksamheter inom församlingens ram som arbetar enligt MARY-metoden. De liknar sociala företag och är inriktade på praktik och arbetsträning. S:t Mary är ett skyddat varumärke.