Necessärer i jeanstyg märka Sankt Mary.
Foto: Magnus Aronson

S:t Mary – självständiga verksamheter för praktik och arbetsträning

S:t Mary är självständiga verksamheter inom församlingens ram som arbetar enligt MARY-metoden. De liknar sociala företag och är inriktade på praktik och arbetsträning. S:t Mary är ett skyddat varumärke.

Det främsta målet med S:t Mary är att stötta människor som står långt från arbetsmarknaden på deras väg mot sysselsättning, förbättrad hälsa och egenmakt. Ofta är verksamheterna öppna för flera kategorier arbetslösa. Mångfald framhålls som en styrka i Mary-metoden som verksamheten utgår ifrån, och gruppen är viktig.

Liknar socialt företagande

S:t Mary är en del av församlingens diakoni, men utgör samtidigt en egen organisatorisk och ekonomisk enhet med egen verksamhetsledare. S:t Mary sköts som interna sociala företag inriktade på att erbjuda praktik och arbetsträning. Det kan till exempel vara ett café,  en butik, en skaparverkstad, en second hand eller en kombination. Verksamheterna erbjuder varierade och meningsfulla arbetsuppgifter. 

Samordning och kvalitetssäkring

S:t Mary är ett skyddat varumärke. Församlingar som bedriver S:t Mary har ett nätverk för samordning, utbildning och kvalitetssäkring av verksamheterna. 

S:t Mary är kvalificerat för upphandling enligt bestämmelserna om reserverad upphandling i Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Anmäl dig till Mary-utbildningar

Mary-utbildningarna erbjuds anställda i Svenska kyrkans församlingar och verksamheter som tar emot eller planerar att börja ta emot långtidsarbetslösa för arbetsträning. En särskild utbildningssatsning pågår hösten 2022 och våren 2023. Anmäl dig nu!

St Mary butiken

Mary- ett meningsfullt arbetsliv för alla

Mary är en diakonal verksamhet inom Svenska kyrkan som erbjuder praktik, arbetsträning och rehabilitering för dig som står utan arbete.

Kökspersonal lägger upp mat till be gäst.

Mary-plats – arbetsträning i församlingens ordinarie verksamhet

Mary-platser är benämningen på praktik- och arbetsträningsplatser i Svenska kyrkan som använder sig av Mary-metoden i sitt bemötande.

Två kvinnor. Den ena håller upp ett par jeans framför den andra.

Mary-metoden

Svenska kyrkans arbete med praktik och arbetsträning är en del av församlingens diakoni. Mary-metoden har tagits fram för att stötta människor som står utanför arbetsmarknaden att komma vidare i sitt liv och finna en långsiktig lösning på sin försörjning.