Kökspersonal lägger upp mat till be gäst.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Mary-plats – arbetsträning i församlingens ordinarie verksamhet

Mary-platser är benämningen på praktik- och arbetsträningsplatser i Svenska kyrkan som använder sig av Mary-metoden i sitt bemötande.

I Svenska kyrkan utförs dagligen en mängd arbetsuppgifter inom många olika yrken. Många av dem lämpar sig väl för praktik och arbetsträning. Mary-platser erbjuds inom församlingens ordinarie verksamheter, som:

  • Vaktmästeri och fastighetsskötsel.
  • Kök och servering.
  • Kyrkogård och parkskötsel.
  • Barn och ungdomsverksamhet.
  • Öppna diakonala verksamheter som t ex soppluncher och gemenskapande aktiviteter.
  • Kontor och administration.

Ansvar fördelat på flera

I Mary-arbetet skiljer vi mellan handledare i det praktiska arbetet och Mary-ansvarig. Den Mary-ansvarige har det övergripande ansvaret för deltagarens tid i församlingen och sköter kontakten med Arbetsförmedlingen eller annan aktör. Den Mary-ansvarige är också den som handhar mottagandet, gör upp en personlig plan tillsammans med deltagaren och regelbundet sköter uppföljningssamtal.

Handledarna tar ansvar för att introducera och instruera deltagaren i de konkreta arbetsuppgifterna och stöttar deltagaren i det dagliga arbetet. Handledaren har tät kontakt med Mary-ansvarig och vet tillräckligt om deltagarens behov och mål för att ge rätt stöd och coachning.

Kyrkoherden är den som har det övergripande ansvaret för hela församlingens verksamhet, alltså även Mary-arbetet. I församlingar som erbjuder Mary-platser har personalen fått utbildning i Mary-metoden. 

 

Två kvinnor. Den ena håller upp ett par jeans framför den andra.

Mary-metoden

Svenska kyrkans arbete med praktik och arbetsträning är en del av församlingens diakoni. Mary-metoden har tagits fram för att stötta människor som står utanför arbetsmarknaden att komma vidare i sitt liv och finna en långsiktig lösning på sin försörjning. 

Necessärer i jeanstyg märka Sankt Mary.

S:t Mary – självständiga verksamheter för praktik och arbetsträning

S:t Mary är självständiga verksamheter inom församlingens ram som arbetar enligt MARY-metoden. De liknar sociala företag och är inriktade på praktik och arbetsträning. S:t Mary är ett skyddat varumärke.

Anmäl dig till Mary-utbildningar

Mary-utbildningarna erbjuds anställda i Svenska kyrkans församlingar och verksamheter som tar emot eller planerar att börja ta emot långtidsarbetslösa för arbetsträning. En särskild utbildningssatsning pågår hösten 2022 och våren 2023. Anmäl dig nu!