Foto: Magnus Aronson/Ikon

Mary – arbetsträning i församling

Svenska kyrkan har stora möjligheter att stötta människor som länge stått utanför arbetsmarknaden. Därför har vi skapat Mary-metoden. Begreppet Mary är bildat av begynnelsebokstäverna i orden Meningsfullhet, Arbetsgemenskap, Rehabilitering och Yrkesstolthet.

Att stå utan arbete under lång tid medför risker för ohälsa och ekonomisk utsatthet. Här har Svenska kyrkan möjlighet att göra en viktig insats. Många av Svenska kyrkans församlingar lämpar sig väl för praktik och arbetsträning.

Mary är en metod för att handleda människor i arbetsträning, praktik och rehabilitering inom Svenska kyrkan. Församlingar som erbjuder Mary-platser i den ordinarie verksamheten eller som startat fristående S:t Mary verksamheter har utbildning i Mary-metoden.

Gå direkt till utbildningssidan.

Tjörn hoppade på S:t Mary-tåget

När Svenska kyrkan på Tjörn kom i kontakt med S:t Mary tog det inte lång tid innan en second hand-butik och café öppnade på huvudgatan i Skärhamn. Ett beprövat koncept för socialt företagande fick bitarna att falla på plats.

Anmäl dig till Mary-utbildningar

Mary-utbildningarna erbjuds anställda i Svenska kyrkans församlingar och verksamheter som tar emot eller planerar att börja ta emot långtidsarbetslösa för arbetsträning. En särskild utbildningssatsning pågår hösten 2022 och våren 2023. Anmäl dig nu!

Du missade väl inte utbildningsbilagan?

I september kom det en bilaga kring arbetsträning i Svenska kyrkan med Kyrkans Tidning. Om du missade bilagan så kan du hämta den här.

Entreprenörskap i församling!

Går församlingen i tankar om att starta ett café, ett hunddagis, en biltvätt, en reparationsverkstad, en secondhandbutik eller någon annan verksamhet för arbetsträning? Nu finns det ett gyllene tillfälle att lära sig mer och samtidigt jobba med att utveckla idéerna. I januari och februari öppnar våra tiodagarsutbildningar i entreprenörskap och diakonalt socialt företagande. Anmälan på utbildningsportalen.

Kökspersonal lägger upp mat till be gäst.

"Mary-plats" – arbetsträning i församlingens ordinarie verksamhet

Mary-platser är benämningen på praktik- och arbetsträningsplatser i Svenska kyrkan som använder sig av Mary-metoden i sitt bemötande.

Necessärer i jeanstyg märka Sankt Mary.

S:t Mary – självständiga verksamheter för praktik och arbetsträning

S:t Mary är självständiga verksamheter inom församlingens ram som arbetar enligt MARY-metoden. De liknar sociala företag och är inriktade på praktik och arbetsträning. S:t Mary är ett skyddat varumärke.

Två kvinnor. Den ena håller upp ett par jeans framför den andra.

Mary-metoden

Svenska kyrkans arbete med praktik och arbetsträning är en del av församlingens diakoni. Mary-metoden har tagits fram för att stötta människor som står utanför arbetsmarknaden att komma vidare i sitt liv och finna en långsiktig lösning på sin försörjning. 

Svenska kyrkans arbetsmarknadsprojekt

Svenska kyrkan på nationell nivå bedriver för närvarande två projekt för att stärka arbetet med arbetsträning i församling.

Projektet React EU: Mary är ett kompetensutvecklingsprojekt som vänder sig till alla församlingar och har som mål att i april 2023 ha utbildat 500 medarbetare i Svenska kyrkan i Mary-metoden. I projektet Skapa plats i Svenska kyrkan utförs arbetsträning enligt Mary-metoden i 26 församlingar i sex stift.

Båda finansieras av Europeiska socialfonden, ESF. Socialfonden verkar för att minska arbetslöshet och utanförskap, att stärka Sveriges långsiktiga kompetensförsörjning och tillväxt och att öka sammanhållningen inom EU.

Projekten samverkar nära och har en gemensam styrgrupp. 

Nyheter

Utbildningssatsning stärker Svenska kyrkans roll för människor i arbetslöshet

Publicerad:

Svenska kyrkan har fått fem miljoner för att rusta fler församlingar i Svenska kyrkan att erbjuda praktik och arbetsträning till människor som står långt från arbetsmarknaden.