Luther spikar upp sina teser.
Foto: Ferdinand Pauwels: Luthers 95 teser. Wikipedia Commons

Inspiration

Visste du att Sveriges första flickskola inrättades av en biskop? Eller att Fritidsbanken, som lånar ut fritidsutrustning i 90 kommuner, skapades av en diakon?

Många förnyare inom kyrkan

Det är bara två exempel på sociala innovationer som tagits fram inom kyrkan och som skapat nytta för enskilda och för samhället i stort.

Inspirationen till att agera för förändring kommer både från bibeln och traditionen. Gud presenteras i bibeln som skapare – och människan inbjuds att vara Guds medskapare i att förverkliga Guds vision för sin skapelse. I kyrkans historia finns många exempel på enskilda eldsjälar, institutioner och sociala rörelser som bidragit till att förnya samhället och förändra människors levnadsvillkor.

Nu kan du ta del av en mängd spännande artiklar om hur vad social innovation är och hur det tar sig i uttryck i Svenska kyrkan. Läs mer om arbetet i tidningen Kreativitet och social innovation i Svenska kyrkan. Du kan också beställa ett fysiskt exemplar kostnadsfritt. Eller läsa några av artiklarna här nedan.

Två skridskor och ett pingisracket mot vit bakgrund.

Fritidsbanken

Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Ett initiativ som grundades i Forshaga-Munkfors församling 2013.

Frälsarkransen mot vit bakrgrund.

Frälsarkransen

Frälsarkransen utvecklades av biskop Martin Lönnebo. Den är till för att hjälpa nutidens människor i alla åldrar att ta steg mot sitt inre med hjälp av bönen.

Provtänkaren Bertil Johansson i skogen.

Provtänkandets profet

Nya idéer kan vem som helst komma på. Men redan att berätta om dem för andra kan vara svårt. Det finns alltid en risk för att avfärdas som dum eller orealistisk. Det är därför det kan vara så avväpnande att säga Nu provtänker jag.

Målning av flicka som sitter med böcker och anteckningsmaterial.

Flickskolan

Sveriges första flickskola grundades 1632 i Västerås av biskop Johannes Rudbeckius som ansåg att flickor behövde undervisning likaväl som pojkar.

Kollekthåv från 1500-talets slut eller tidigt 1600-tal, Uppsala domkyrka

Crowdfunding

Crowdfunding uppstod inte med internet. Gåvor och offer har varit en del av judiska och kristna församlingars liv ända sedan biblisk tid.