Luther spikar upp sina teser.
Foto: Ferdinand Pauwels: Luthers 95 teser. Wikipedia Commons

Inspiration

Visste du att Sveriges första flickskola inrättades av en biskop? Eller att Fritidsbanken, som lånar ut fritidsutrustning i 90 kommuner, skapades av en diakon?

Många förnyare inom kyrkan

Det är bara två exempel på sociala innovationer som tagits fram inom kyrkan och som skapat nytta för enskilda och för samhället i stort.

Bläddra i tidningen Kreativitet och innovation.

Inspirationen till att agera för förändring kommer både från bibeln och traditionen. Gud presenteras i bibeln som skapare – och människan inbjuds att vara Guds medskapare i att förverkliga Guds vision för sin skapelse. I kyrkans historia finns många exempel på enskilda eldsjälar, institutioner och sociala rörelser som bidragit till att förnya samhället och förändra människors levnadsvillkor.

Nu kan du ta del av en mängd spännande artiklar om hur vad social innovation är och hur det tar sig i uttryck i Svenska kyrkan. Läs mer om arbetet i tidningen Kreativitet och social innovation i Svenska kyrkan. Du kan också beställa ett fysiskt exemplar kostnadsfritt. Eller läsa några av artiklarna här nedan.