Närbild på textburen hastighetsmätare med ord som Full fart, Halv fart och Stopp.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Innovation - en förklaring

Innovation kommer av latinets innovare, som betyder att förnya eller åstadkomma något nytt. Begreppet myntades för länge sedan inom den religiösa sfären, men hade då en något annan innebörd än idag.

Innovationer kan vara främst tekniska eller främst sociala, men de har alltid en social effekt. De påverkar samhället och människors sätt att leva. Begreppet social innovation betonar innovationer som är inriktade på att främja sociala värden som inkludering, gemenskap och trygghet för specifika målgrupper. Det kan handla om nya metoder och arbetssätt eller nya sätt att tänka och organisera sig.

Samverkan mellan olika aktörer är ett viktigt inslag i social innovation, liksom att involvera dem som berörs av ett problem. Idag ställs stora förhoppningar på att social innovation ska bidra till att möta vår tids komplexa samhällsutmaningar som klimatförändringar, integration, psykisk ohälsa och ojämlikhet.

Därför ägnar vi oss åt detta

Att vara kyrka är att vara till för andra. Det innebär att ta människors situation och världens utmaningar på allvar. Därför vill Svenska kyrkan vara med om att skapa nya sätt att möta social utsatthet, klimathot och orättvisor.

Läs mer om varför vi arbetar med social innovation
Luther spikar upp sina teser.

Inspiration

Visste du att Sveriges första flickskola inrättades av en biskop? Eller att Fritidsbanken, som lånar ut fritidsutrustning i 90 kommuner, skapades av en diakon?

Äldre människor med ryggsäckar är ute och går.

Samarbeta med Svenska kyrkan

Svenska kyrkan har bred kontaktyta med olika samhällssektorer och tar aktivt del i såväl lokala som regionala, nationella och globala nätverk. Här får du veta mer om hur du kan söka vägar till samverkan med Svenska kyrkan.