Frälsarkransen mot vit bakrgrund.
Foto: Magnus Aronson

Frälsarkransen

Frälsarkransen utvecklades av biskop Martin Lönnebo. Den är till för att hjälpa nutidens människor i alla åldrar att ta steg mot sitt inre med hjälp av bönen.

En bärbar bön

De olika pärlorna med namn som kärlekspärlan, tystnadspärlorna, bekymmerslöshetspärlan och Gudspärlan vill vara ett stöd i att fokusera på tillvarons djupdimension. Armbandet kan sägas förpacka bönens element på ett sätt som öppnar urgammal kunskap om människans behov för grupper som kan känna sig främmande för gamla former av bön.

Martin Lönnebos protestantiska radband bärs av nästan en miljon människor över hela världen. Den tillverkas i den lilla byn Purdilur utanför New Delhi där den inte bara försörjer 45-50 familjer utan också har bekostat byns skola.

Två skridskor och ett pingisracket mot vit bakgrund.

Fritidsbanken

Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Ett initiativ som grundades i Forshaga-Munkfors församling 2013.

Målning av flicka som sitter med böcker och anteckningsmaterial.

Flickskolan

Sveriges första flickskola grundades 1632 i Västerås av biskop Johannes Rudbeckius som ansåg att flickor behövde undervisning likaväl som pojkar.

Kollekthåv från 1500-talets slut eller tidigt 1600-tal, Uppsala domkyrka

Crowdfunding

Crowdfunding uppstod inte med internet. Gåvor och offer har varit en del av judiska och kristna församlingars liv ända sedan biblisk tid.

Luther spikar upp sina teser.

Inspiration

Visste du att Sveriges första flickskola inrättades av en biskop? Eller att Fritidsbanken, som lånar ut fritidsutrustning i 90 kommuner, skapades av en diakon?