Målning av flicka som sitter med böcker och anteckningsmaterial.
Foto: Girl Writing, Henriette Browne. Wikipedia Commons

Flickskolan

Sveriges första flickskola grundades 1632 i Västerås av biskop Johannes Rudbeckius som ansåg att flickor behövde undervisning likaväl som pojkar.

Tidig jämställdhet

Eleverna var ofta föräldralösa eller kom ur fattiga omständigheter. De undervisades bland annat i läsning, skrivning, räkning och katekesen. Rudbeckius var en innovatör och reformator av stora mått. Den första undervisningen bedrevs i de medeltida klostren. Och så länge det funnits en fungerande skolinstitution i Sverige har det funnits en koppling mellan skolan och kyrkan.

Genom att grunda flickskolan och landets första gymnasium bidrog Johannes Rudbeckius till att utvidga den ambition om att sprida läskunnighet som har sitt ursprung i de medeltida klostren och fick förnyad kraft i och med reformationen.

Kollekthåv från 1500-talets slut eller tidigt 1600-tal, Uppsala domkyrka

Crowdfunding

Crowdfunding uppstod inte med internet. Gåvor och offer har varit en del av judiska och kristna församlingars liv ända sedan biblisk tid.

Två skridskor och ett pingisracket mot vit bakgrund.

Fritidsbanken

Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Ett initiativ som grundades i Forshaga-Munkfors församling 2013.

Frälsarkransen mot vit bakrgrund.

Frälsarkransen

Frälsarkransen utvecklades av biskop Martin Lönnebo. Den är till för att hjälpa nutidens människor i alla åldrar att ta steg mot sitt inre med hjälp av bönen.

Luther spikar upp sina teser.

Inspiration

Visste du att Sveriges första flickskola inrättades av en biskop? Eller att Fritidsbanken, som lånar ut fritidsutrustning i 90 kommuner, skapades av en diakon?