Målning av flicka som sitter med böcker och anteckningsmaterial.
Foto: Girl Writing, Henriette Browne. Wikipedia Commons

Flickskolan

Sveriges första flickskola grundades 1632 i Västerås av biskop Johannes Rudbeckius som ansåg att flickor behövde undervisning likaväl som pojkar.

Tidig jämställdhet

Eleverna var ofta föräldralösa eller kom ur fattiga omständigheter. De undervisades bland annat i läsning, skrivning, räkning och katekesen. Rudbeckius var en innovatör och reformator av stora mått. Den första undervisningen bedrevs i de medeltida klostren. Och så länge det funnits en fungerande skolinstitution i Sverige har det funnits en koppling mellan skolan och kyrkan.

Genom att grunda flickskolan och landets första gymnasium bidrog Johannes Rudbeckius till att utvidga den ambition om att sprida läskunnighet som har sitt ursprung i de medeltida klostren och fick förnyad kraft i och med reformationen.