Tre kollekthåvar står lutade mot en stenvägg.
Foto: Albin Hillert

Crowdfunding

Crowdfunding uppstod inte med internet. Gåvor och offer har varit en del av judiska och kristna församlingars liv ända sedan biblisk tid.

Crowdfunding sedan 300-talet

Kung David bad om gåvor till sitt tempelbygge. Josef och Maria hade med sig turturduvor när Jesus första gången skulle frambäras i templet. Paulus uppmanade till insamling av pengar till de fattiga i Jerusalem.

Åtminstone sedan 300-talet har kollekten varit ett sätt att samla in gåvor från gudstjänstbesökare för att finansiera olika insatser, bland annat till utsatta människor. Under 2018 samlades 80 miljoner kronor in i Svenska kyrkans församlingar enbart till det internationella arbetet, främst genom kollekter. Gåvorna ses i kristen tradition som att ge tillbaka till Gud något av det vi människor fått.

Därför ägnar vi oss åt detta

Att vara kyrka är att vara till för andra. Det innebär att ta människors situation och världens utmaningar på allvar. Därför vill Svenska kyrkan vara med om att skapa nya sätt att möta social utsatthet, klimathot och orättvisor.

Läs mer!
En person håller ett armband av olika pärlor i sina kupade händer.

Frälsarkransen

Frälsarkransen utvecklades av biskop Martin Lönnebo. Den är till för att hjälpa nutidens människor i alla åldrar att ta steg mot sitt inre med hjälp av bönen.

Bocciaklot, hink, spadar och en basketboll ligger på en trätrall.

Fritidsbanken

Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Ett initiativ som grundades i Forshaga-Munkfors församling 2013.

Målning av flicka som sitter med böcker och anteckningsmaterial.

Flickskolan

Sveriges första flickskola grundades 1632 i Västerås av biskop Johannes Rudbeckius som ansåg att flickor behövde undervisning likaväl som pojkar.

Inspiration

Visste du att Sveriges första flickskola inrättades av en biskop? Eller att Fritidsbanken, som lånar ut fritidsutrustning i 90 kommuner, skapades av en diakon?