Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

500 år av innovation

Visste du att Sveriges första flickskola inrättades av en biskop? Eller att Fritidsbanken, som lånar ut fritidsutrustning i 90 kommuner, skapades av en diakon?

Många förnyare inom kyrkan

Det är bara två exempel på sociala innovationer som tagits fram inom kyrkan och som skapat nytta för enskilda och för samhället i stort.

Inspirationen till att agera för förändring kommer både från bibeln och traditionen. Gud presenteras i bibeln som skapare – och människan inbjuds att vara Guds medskapare i att förverkliga Guds vision för sin skapelse. I kyrkans historia finns många exempel på enskilda eldsjälar, institutioner och sociala rörelser som bidragit till att förnya samhället och förändra människors levnadsvillkor.

Här visar vi några av dem.