Luther spikar upp sina teser.
Foto: Ferdinand Pauwels: Luthers 95 teser. Wikipedia Commons

500 år av innovation

Visste du att Sveriges första flickskola inrättades av en biskop? Eller att Fritidsbanken, som lånar ut fritidsutrustning i 90 kommuner, skapades av en diakon?

Många förnyare inom kyrkan

Det är bara två exempel på sociala innovationer som tagits fram inom kyrkan och som skapat nytta för enskilda och för samhället i stort.

Inspirationen till att agera för förändring kommer både från bibeln och traditionen. Gud presenteras i bibeln som skapare – och människan inbjuds att vara Guds medskapare i att förverkliga Guds vision för sin skapelse. I kyrkans historia finns många exempel på enskilda eldsjälar, institutioner och sociala rörelser som bidragit till att förnya samhället och förändra människors levnadsvillkor.

Här visar vi några av dem.