Tre personer sitter vid ett bord och diskuterar och antecknar.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Därför ägnar vi oss åt social innovation

Att vara kyrka är att vara till för andra. Det innebär att ta människors situation och världens utmaningar på allvar. Därför vill Svenska kyrkan vara med om att skapa nya sätt att möta social utsatthet, klimathot och orättvisor.

Ett verktyg för arbetet med de globala målen

Ett viktigt mål är att förändra samhället och mänskliga gemenskaper så att de blir inkluderande för alla. Ett annat att bidra till lösningar som minskar människans påverkan på klimat och biologisk mångfald.

Ordet social innovation må vara nytt i kyrkans värld. Uppdraget att verka för människans och jordens väl är det inte. Det är att i ord och handling tolka Jesu bud om att älska sin nästa och värna en skapelse vi fått ansvaret för att vårda.