Foto: Johannes Frandsen/IKON

Voice Lab

En annorlunda ungdomskör.

Detta är ett nytt koncept för unga personer mellan 13 och 26 år. Den fungerar inte som en kör i dess traditionella mening, utan mer som ett en mötesplats där unga personer kan mötas, få sånglektioner och bilda små sånggrupper.

Vi övar i Asmundtorp eller Häljarp på tider som passar er.