Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Mötesplatser

Där närhet, värme och gemenskap är ledorden

MÖTESPLATS  FÖR  SAMTAL

I livets med- och motgångar behöver varje människa en miljö där vi får ge uttryck för vår glädje eller dela vår oro och vår gråt. Häggenås-Lit-Kyrkås församling vill också i dessa sammanhang erbjuda en mötesplats genom att vara medvandrare i livets alla skiften. Bakom den absoluta tystnadspliktens slutna dörr ger församlingens präster var och en möjlighet att samtala om livets allra innersta frågor. I de samtalen står omsorgen om människan alltid i centrum.

ANDRA  MÖTESPLATSER

Det finns många mötesplatser i vår församling där närhet, värme och gemenskap är ledord. Det kan handla om samlingar ute i byarnas föreningshus, på våra äldreboenden, ute i naturen, på hembygdsgården och i våra församlingshem och sockenstuga. Ibland kallar vi dem samtalsgrupp, syförening, ungdomskväll, kyrkis, körsamling, skollovsträff, konfirmandträff, läger m.m. Alltsammans syftar till Häggenås-Lit-Kyrkås församlings försök att se hela människan.

Inte alltid talar man så mycket om Gud på alla mötesplatser men jag brukar tänka så här – överallt där människor kommer samman och där omtanke, närhet, värme och gemenskap tar gestalt finns också Gud, där möts himmel och jord oavsett om jag pratar om det eller inte och det är stort nog.  

Välkommen till församlingens mötesplatser.

Christina Thernsjö
Kyrkoherde