Småbarnsrytmik

Nyhet Publicerad Ändrad

I Norra Råda församlingshem, Måndagar 10.30-12.00

För barn från 0 till 3 år och deras föräldrar eller andra vuxna. Vi sjunger, ramsar, spelar instrument, fikar, leker och pratar! 

Måndag 31 aug Terminsstart

Måndag 14 sep

Måndag 28 sep

Måndag 12 okt

Måndag 26 okt

Måndag 9 nov

Måndag 23 nov

Måndag 7 dec TerminsavslutVilken barn eller ungdomsverksamhet vill du anmäla ditt barn till?

Nedan fyller du barnets/ungdomens person- och kontaktuppgifter:

Nedan fyller du i vårdnadshavares person-och kontaktuppgifter

Godkännande och samtycke till publicering. Vi ber er som vårdnadshavare att samtala med ert barn/ungdom och fylla i nedan om ni samtycker till publicering av bilder på barnet i Hagfors pastorats medier. Det är helt frivilligt att godkänna/samtycka eller inte godkänna/samtycka till nedanstående typer av publicering, och ni kan ändra er när som helst. Det påverkar heller inte ert barns/ungdoms deltagande i verksamheten om ni inte godkänner/samtycker.

EXTERN WEBBPLATS: Nedan gör du ett val om bild på ditt barn/ungdom eller barnets/ungdoms namn publiceras på Hagfors pastorats externa webbplats. www.svenskakyrkan.se/hagfors Om du godkänner intygar du även att barnet/ungdomen är underrättad om detta och accepterar att bilder får publiceras. Du är medveten om att om webbplatsen har utgivningsbevis eller om publiceringen görs med journalistiska ändamål behöver inte Hagfors pastorat ditt godkännande, men ditt ställningstagande kommer att tas i beaktning innan eventuell publicering.

SOCIALA MEDIER: Nedan gör du ett val om samtycke till att bild på ditt barn/ungdom publiceras i Hagfors pastorats sociala medier (Facebook: Hagfors pastorat,Hagfors pastorats barn, familj och ungdomsverksamhet. Instagram: berggardenhagfors, svenskakyrkanhagfors ). Om du samtycker intygar du även att barnet/ungdomen är underrättad och accepterar detta. Men mitt ställningstagande kommer att tas i beaktning innan eventuell publicering

MARKNADSFÖRNING: Nedan gör du ett val om samtycke gällande att ditt barns/ungdoms namn samt bild och film på dittt barn publiceras i Hagfors pastorats marknadsföringsmaterial (t.ex. på bloggar, webbplatser, sociala medier eller i tryckmaterial). Om du samtycker intygar du även att ditt barn/ungdom är underrättad och att barnet/ungdomen accepterar att namnet får publiceras

Godkännande av resor vid aktivitet