Foto: Alex Giacomini /Ikon

Konfirmation

Nyhet Publicerad

ANMÄLAN ÖPPNAR I AUGUSTI för 2022-2023.

Vill du hänga, tänka, leka, fundera, fika, åka på läger, tävla och göra massa annat kul?
Ta då chansen att konfirmera dig!

Konfirmation är så mycket!
Det är skratt och allvar, läger och andakt, nära vänner och nya vänner.

Tillsammans med kompisar får du fundera över vad du egentligen tror, tycker och tänker. Träffarna handlar till stor del om dina egna frågor och funderingar om livet; kärlek, vänner, rättvisa, om Gud finns, miljö, avundsjuka, sorg, är jag normal, vem Jesus är, vad bibeln handlar om…
Vi pratar och diskuterar, leker och tävlar, använder olika former av skapande, musik och mycket annat.                         
Alla kan/får gå i konfan om man vill.
Du behöver inte vara döpt, du behöver inte kunna en massa om kyrkan. Du kan prova på några gånger och se ….

Nu bjuder vi in dig som är född 2007 eller tidigare att konfirmeras. Du kan vara med i vår konfa oavsett var du bor och vi kan ev. erbjuda skjuts från skolan till konfan.  

Veckokonfa med sportlovsläger 

”Något av det roligaste jag gjort” säger många om sin konfirmationstid

Anmälan stängd för 2021-2022

Varannan onsdag eftermidag efter skolan från slutet av september - maj. Vi åker på en övernattning fre-lörd i mitten av oktober, sportlovsläger i Branmäs i frebruari och en övernattning på hemmaplan i anslutning till påsk. konfirmationen sker i mitten av maj.                


Sommarkonfa

Anmälan är stängd för 2021-2022

Den här konfan startar upp i januari och träffas därefter 3 – 4 söndagar under vårterminen och på en övernattning (fred-lörd) i anslutning till påsk. Vi åker till västkusten på sommarläger en vecka i mitten av augusti och konfirmationen sker i slutet av augusti. 

Digital konfa med dagläger. 

Anmälan är stängd för 2021-2022

Digital träff varannan onsdag eftermidag efter skolan from slutet av sept- maj Daläger på hemmaplan under påsklovet. konfirmationen sker i mitten av maj

Anmäler dig gör du här nedan via formuläret. 

Att konfirmera sig är gratis. 
Vi samarbetar med studieförbundet Sensus. 

Med hjälp av detta formuläret anmäler du dig/din ungdom till konfirmationsundervisning 2021-2022. Formuläret fylls lämpligast i av ungdomen tillsammans med vårdnadshavare.

Nedan uppges konfirmandens person-och kontakuppgifter

Samtycke bild, film och ljud: Vi publicerar gärna bild-, film- och ljudmaterial i Hagfors pastorats olika medier, t.ex. på sociala medier, för att informera om vår verksamhet och kommande evenemang. Därför vill vi inhämta samtycke till sådan publicering. Det är helt frivilligt att samtycka, det påverkar inte ert barns deltagande i vår verksamhet och ni kan ändra er när som helst. Observera att om publiceringen görs med journalistiska ändamål eller i församlingsblad/på webbplats som har utgivningsbevis, behöver vi inte samtycke, men vi kommer att ta hänsyn till ert ställningstagande innan eventuell publicering. Observera att publicering på sociala medier innebär att det material som publiceras överförs till USA. USA:s lagstiftning uppfyller inte alla de krav som ställs av EU:s dataskyddsförordning, vilket kan innebära vissa risker för personuppgifterna. Framför allt kan brottsbekämpande myndigheter i USA komma att få tillgång till personuppgifter hos leverantören av den sociala tjänsten. Sådana myndigheter är främst intresserade av uppgifter som kan leda till att terrorism förhindras. Leverantören har åtagit sig genom sina villkor att så långt möjligt skydda personuppgifterna på det sätt som krävs inom EU, men måste lämna över uppgifter till brottsbekämpande myndigheter i USA om de får en sådan begäran. Det kan vara svårt eller omöjligt att hävda sina rättigheter gällande personuppgifter som de brottsbekämpande myndigheterna har fått tillgång till. Vi ber er att ha dessa risker i åtanke när ni bestämmer ifall ni vill samtycka till publicering på sociala medier eller ej. Ni kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter ni har här på vår webbplats, där hittar ni även kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud.

Hagfors pastorat får använda bild-, film- och ljudmaterial där vårt barn är med: (Fyll gärna i detta i samråd med er ungdom)

Bilderna får användas i affischerings syfte. (Kryssa i Ja/Nej nedan)

Bilderna får användas på pastoratets webbplats. (Kryssa i Ja/Nej nedan)

Bilderna får användas i sociala medier.

Hagfors pastorat får ange barnets namn i anslutning till bild-,film-eller ljudmaterial

Nedan fyller ni i samtycke om resor

Om ungdomen har två vårdnadshavare behöver vi försäkra oss om att båda vårdnadshavarna blivit informerade om ovanstående samtycken som har gjorts.

För att ungdomen ska kunna konfirmeras behöver vi veta om hen är döpt. Vårdnadshavare bekräftar med kryss. Om ungdomen inte är döpt men önskar konfirmera sig kan vi ordna dop under konfirmationstiden.