Anmälan till sommaridrottsskola

Fyll i nedanstående formulär senast 23 maj för att anmäla er till idrottskolan som är arrangerat av RF Sisu Värmland, Svenska kyrkan Hagfors pastorat och Fritidsbanken i samverkan med föreningar i Hagfors kommun.

JAG SOM VÅRDNADSHAVARE SAMTYCKER TILL PUBLICERING AV BILDER PÅ MITT BARN PÅ INTERNET I SAMBAND MED MARKNADSFÖRING, såsom på Svenska kyrkans samt RF Sisu Värmlands, Fritidsbanken Hagfors samt Hagfors kommuns bloggar, webbplatser och sidor på sociala medier. Jag är medveten om att om Svenska kyrkan får publicera utan mitt samtycke om publiceringen sker med journalistiskt ändamål, men att Svenska kyrkan ändå eftersträvar att alltid ha ett godkännande för publicering.

JAG SOM VÅRDNADSHAVARE SAMTYCKER TILL PUBLICERING AV BILDER I TRYCKSAKER såsom broschyrer eller liknande kommunikation. Bilderna kan också pryda väggarna i Svenska kyrkans samt RF Sisu Värmlands, Fritidsbanken Hagfors samt Hagfors kommuns lokaler.

JAG SOM VÅRDNADSHAVARE SAMTYCKER TILL PUBLICERING AV MITT BARNS NAMN i anslutning till bild-, film- eller ljudmaterial där hen är avbildad. Detta gör det lättare för hen, Svenska kyrkan, RF Sisu Värmland, Fritidsbanken Hagfors samt Hagfors kommun och andra att hitta material där hen är avbildad.

JAG GODKÄNNER ATT MATERIALET SPRIDS TILL ANDRA ENHETER inom Svenska kyrkan, RF Sisu Värmland, Fritidsbanken Hagfors samt Hagfors kommun. Varje enhet som tar del av materialet får endast använda det i enlighet med mina samtycken ovan.

Jag intygar härmed att om det finns ytterligare vårdnadshavare så samtycker hen också i enlighet med mina val.