Mälarhöjdens kyrka

Mälarhöjdens kyrka, belägen på ett berg mitt i Mälarhöjden, är resultatet av ett upprop 1923 av boende som önskade sig en kyrka i sin närhet. Sedan invigningen 1927 har byggnaden byggts ut för att kunna rymma även församlingsverksamhet.

Mälarhöjdens kyrka är känd för sin konst.

Kyrkan har färgfönster av Maria Hillfon och Einar Forseth. I det plana, blåmålade taket finns målningar av Alf Munthe från 1929. Här kan man bland annat se tre vingprydda kvinnofigurer som symboliserar tron, hoppet och kärleken. Kyrkans orgel är från år 2000 och har 13 stämmor, Åkerman & Lund Orgelbyggeri. Dopfunten i trä skänktes av en boende i Mälarhöjden och invigdes 1941. Den lokala keramikern Hertha Hillfon har bidragit med en babyskjorta som hänger till höger om koret, samt en duva som kan användas av alla vid olika förrättningar. Herthas dotter Maria Hillfon har komponerat det runda korfönstret ovanför altaret i utbyggnaden.

Mälarhöjdens kyrka är resultatet av ett upprop

När Mälarhöjden var ett nybyggarsamhälle på 1920-talet ökade befolkningen snabbt, men det saknades en kyrka. År 1923 inleddes ett upprop om att bygga ett kapell och 16 maj 1927 bildades Mälarhöjdens kyrkostiftelse för att organisera insamlingar och arbetet med att bygga en kyrka. Syföreningen var en väldigt viktig aktör i insamlingsarbetet. Platsen för kyrkan blev berget ovanför dåvarande spårvagnslinjes ändhållplats. Nuvarande tunnelbanestation Mälarhöjden ligger på promenadavstånd.

Arkitekt Hakon Ahlberg var inspirerad av klassicistiska strömningar

Arkitekt Hakon Ahlberg som fick uppdraget att rita Mälarhöjdens kyrka var inspirerad av arkitekter som Gunnar Asplund och Ivar Tengbom med de enkla klassicistiska strömningar som då fanns. På Pingstdagen 19 maj 1929 invigdes kyrkan, eller kapellet som det kallades då.

Den rektangulära kyrkan har utvändigt putsade murar och det flacka sadeltaket är täckt med svartmålad plåt. Klocktornet kröns av en kyrktupp i järn. Mälarhöjdens kyrka är orienterad i sydost – nordvästlig riktning. Dagsljuset kommer in i kyrkorummet genom högt belägna, kvadratiska fönster och genom ett stort spetsbågigt fönster till höger om koret. Kyrkan har sedan invigningen byggts ut med församlingslokaler och med en entré för barnverksamhet. Den är en populär samlingsplats för vigsel, dop och konfirmation.

Kyrkostiftelsen är en aktiv förening

Efter att kapellet tagits i bruk har flera insamlingar gjorts. 1962 samlades pengar in till en ny orgel och en ny kyrkklocka. 1967 byggdes kapellet till med ett kor, också det med hjälp av insamlade medel. Hakon Ahlberg ritade tillbyggnaden. Den utbyggda kyrkan kunde nu även rymma plats för begravningar. Mälarhöjdens kyrka är en omtyckt samlingsplats för vigsel, barndop och konfirmation.

Den första prästen i kyrkan, Harald Padel, kom från Evangeliska brödraförsamlingen som betalade både lön och bostad. De har fram till 1984 bidragit med både hyra och pengar till Kyrkostiftelsen. Padel bodde i prästgården i Mälarhöjden och var verksam ända fram till 1956. Kyrkostiftelsen är idag en verksam förening och som gärna tar emot fler medlemmar.

Läs mer om Mälarhöjdens kyrkostiftelse

Mälarhöjdens kyrkostiftelse

Stiftelsens uppgift är att stödja Mälarhöjdens kyrkas verksamhet och att vara en mötesplats för församlingsbor.

Besöksadress Mälarhöjdens kyrka

Sporrgränd 1
129 42 Hägersten

Postadress

Post till Mälarhöjdens kyrka skickas till: 

Svenska kyrkan Hägersten
Bäckvägen 34
126 47 Hägersten

En bebis i dopklänning sover i någons famn. Ett barn klappar på bebisens huvud.

Boka dop

Här kan du boka dop i våra kyrkor i Hägersten. Du kan boka online eller ringa till oss. Här hittar du också hjälp och inspiration kring att planera ditt dop.

En karaff med saft och några glasflaskor vatten står på ett bord.

Låna lokal för dopfika

Du som är medlem och församlingsbo i Svenska kyrkan Hägersten kan utan kostnad få tillgång till lokal i samband med dop eller begravning. För övriga tar vi ut en mindre avgift. Läs mer om lokalerna här.