Kvarterskyrkan på kajen

Sedan 2017 hyr Svenska kyrkan Hägersten in sig i lokaler på Sjövikskajen, vid Årstaviken. Här ryms plats för allt från gudstjänster till sångstunder, konserter, samtalsgrupper och körrepetitioner.

Sedan 2017 hyr Svenska kyrkan Hägersten in sig i lokaler på Sjövikskajen. Med vacker utsikt över Årstaviken, bedrivs här en rik verksamhet för både barn och vuxna. Förutom ett café finns här även plats för bland annat annat sångstunder, öppen samtalsgrupp och körverksamhet. 

 

 

Besöksadress

Sjövikskajen 36–42
117 43 Stockholm

Postadress

Post till Kvarterskyrkan på kajen skickas till: 

Svenska kyrkan Hägersten
Bäckvägen 34
126 47 Hägersten

Distriktschef Gröndals distrikt