Uppenbarelsekyrkan.

Uppenbarelsekyrkan har ett stort kyrkorum traditionellt orienterat i öst-västlig riktning och det får sitt ljus genom höga färgfönster av tjockt färgglas ingjutet i betong. Förutom kyrkorummet finns församlingslokaler och ett stort kolumbarium insprängt i berget.

Uppenbarelsekyrkan, dess arkitektur, konst och historia

Uppenbarelsekyrkan invigdes år 1961 och är ritad av en av de mer framstående kyrkoarkitekterna under 50- och 60-talet, Johannes Olivegren. Den rejäla byggnaden i två plan rymmer allt det som hör till en församling med stor verksamhet. Läs mer om Uppenbarelsekyrkan genom att klicka på de blå rubrikerna nedan.

Besöksadress

Bäckvägen 34
126 47 Hägersten

Postadress

Post till Uppenbarelsekyrkan skickas till: 

Svenska kyrkan Hägersten
Bäckvägen 34
126 47 Hägersten

Distriktschef Uppenbarelsekyrkan

Anna Rödström

Svenska kyrkan Hägersten

Distriktschef, Uppenbarelsekyrkan, Ledningsgrupp