Foto: Marie Lundholm Janenge

Nu renoverar vi och förbättrar tillgängligheten i Gröndals kyrka

Vi skapar rum och rymd samtidigt som vi förbättrar arbetsmiljö och tillgänglighet. Vi räknar med att åter kunna öppna hela byggnaden lagom till advent. Klicka på den blå rubriken för att läsa mer.

 

Nu renoverar vi Gröndals kyrka för att förbättra arbetsmiljön och tillgängligheten. Den största förändringen sker i källarplan där vi höjer undertaket, tar bort dörrpartier och innerväggar samt öppnar upp interiört för att skapa en känsla av innetorg och rymd. Vi vill med denna förändring åstadkomma både bättre arbetsmiljö och trivsel i källarlokalerna. Byggnaden kommer även att uppdateras till dagens standard när det gäller tillgänglighetsanpassning.

Den pågående renoveringen påverkar delar av vår verksamhet men kyrkorummet är fortfarande tillgänglig för dop, bröllop och begravning. Alla besökare behöver under perioden använda den södra entrén då norra entrén i gatuplan är avstängd. Även parkeringsytan är avspärrad och vi hänvisar våra bilburna besökare att parkera på kringliggande gator.

Vi räknar med att kunna åter öppna hela byggnaden lagom till advent.