Mystikt motstånd

I denna bokcirkel möter vi Simone Weil (bilden) och Etty Hillesum. Tillsammans med deras texter utforskar vi mystiken. Vad kan den lära oss idag? (Nu är båda grupperna fulla. Anmälan är stängd.)

möt tänkarna Simone Weil och Etty Hillesum

I bokcirkeln Mystikt motstånd får vi möta Simone Weil och Etty Hillesum, två stora tänkare som levt och verkat under brinnande världskrig och splittring. Tillsammans utforskar vi mystiken och vad den kan lära oss idag. Bokcirkeln bjuder på fördjupning, mustiga samtal och självklart fika.

Köp böckerna till rabatterat pris

Vi läser Tyngden och nåden av Simone Weil. Vid start kan du köpa bokcirkelns båda böcker till rabatterat pris.

Vi läser ur böckerna Tyngden och nåden av Simone Weil och Att ta ansvar för Gud – Om hängivenhet som motstånd om Etty Hillesum av Ylva Eggehorn. Böckerna finns att köpa vid första tillfället till rabatterat pris, cirka 200 kr. Inga andra kostnader tillkommer.

mystiken – Ett sätt att angripa en komplex verklighet?

Genom tid och rum har människor tänkt på livets stora frågor, inte minst i skuggan av krig, svält, sjukdom, orättvisor och som nu, pandemier. När världens grundvalar skakas om har miljoner människor hittat sin fasta punkt i Gud, i berättelserna och i mystikens slöjor. Ett andligt svar på en komplex eller smärtsam verklighet ses oftast som en flykt – men är det det?

Välj mellan två grupper

Grupp1: Måndagar 31 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 30 maj, kl. 18.30–20.00 Uppenbarelsekyrkan.
Gruppen är full. Anmälan är stängd.

Grupp 2: Måndagar 7 februari, 7 mars, 4 april, 2 maj, 13 juni, kl. 18.30–20.00 Uppenbarelsekyrkan.
Gruppen är full. Anmälan är stängd.

Andlig fördjupning – Aktiviteter

Hitta andlig fördjupning