Gröndals kyrka

Gröndals kyrka, invigd 1969, är en byggnad uppförd i rödbrunt tegel som ligger mitt i Gröndal. Byggnaden består av tre plan och rymmer kyrkorum, konfirmandrum, ungdomslokaler, sammanträdeslokaler med mera.

Renovering pågår

Gröndals kyrka invigdes 1969 och är ritad av arkitekterna Backström & Renius. Det är en byggnad i souterräng på tre plan. Via entrén i norr, som vätter ut mot Gröndalsvägen, nås kontor och samlingssalar. Våningen ovanför ligger kyrksalen, vilken också nås direkt från södra entrén. I källarplanet ligger ungdomslokaler. 

Kyrksalen i Gröndals kyrka

Kyrksalen är orienterad i öst-västlig riktning med koret i öster. I koret är golvet upphöjt två trappsteg jämfört med övriga kyrkrummet.

Altaret är tillverkat av bokträ.
Vid norra väggen finns en kororgel av bokträ.

Gröndals kyrka grönmärktes av Stadsmuseet i Stockholm, vilket innebär att ”bebyggelsen har ett högt kulturhistoriskt värde och är särskilt värdefull från historisk, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärlig synpunkt”.

Besöksadress Gröndals kyrka

Gröndalsvägen 61
117 68 Stockholm

Postadress

Post till Gröndals kyrka skickas till: 

Svenska kyrkan Hägersten
Bäckvägen 34
126 47 Hägersten

Distriktschef Gröndals distrikt

Evamaria Lund

Evamaria Lund

Svenska kyrkan Hägersten

Präst, Distriktschef, Gröndals kyrka, Kvarterskyrkan på kajen, Ledningsgrupp