Valbara i Frimodig kyrka; från vänster: Dan Evaldsson, Michael ”Majk” Eyre

Frimodig kyrka

Den 1 januari 2000 skildes svenska kyrkan formellt ifrån staten. Men i de flesta församlingar ha politiska partier fortfarande kontroll. Så är fallet i Hägerstens församling. Det vill Frimodig kyrka ändra på.

En röst för oss är ett steg mot ett bättre sätt att styra kyrkan.

Vi vill att kyrkofullmäktige befrias från partipolitisk tänkande och att ledamöterna väljs utifrån sina engagemang i kyrkan.

Vi som kandiderar för Frimodig kyrka i kyrkovalet i Hägerstens församling vill:

  • Arbeta för att Kyrkovalet i sin nuvarande form avskaffas och ersätts av val liknande de som förekommer i andra frivilliga organisationer och utan inblandning av sekulära politiska partier
  • att församlingens verksamhet ska fortsätta att vara öppen för alla – troende och icke troende. Resurserna ska fördelas så att så många aktiviteter som möjligt ska vara gratis
  • samarbeta konstruktivt med andra nomineringsgrupper - allt till församlingens bästa
  • att församlingens inriktning och verk-samhet bör beslutas av församlingens medlemmar och inte styras utifrån partipolitiskt hänsynstagande eller by-råkratiska beslut uppifrån
  • betona frivilligt arbete; arvoden till invalda i kyrkofullmäktige avskaffas
  • verka för att antalet ledamöter i kyrkofullmäktige minskas vid framtida val. Vi anser att Hägerstens församling kan styras mer effektivt med ett mindre antal ledamöter, där ledamöterna också är engagerad i kyrkan på ett eller annat sätt
  • att stordriftseffekter inom kyrkan minskas och, på sikt fasas ut.

För mer information kan du besöka hemsidan: www.frimodigkyrka.se eller kontakta Frimodig kyrkas kandidater till kyrkofullmäktige i Hägerstens församling:

Dan Evaldsson

Michael ”Majk” Eyre