En kvinna läser ur Bibeln.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Bibelsamtal i Gröndals kyrka

Vi samtalar om hur en bibeltext kan tolkas och tillämpas idag, i våra liv. Inga förkunskaper krävs, bara nyfikenhet och en vilja att lyssna till andra.

Vi utgår från texter med anknytning till kyrkoåret.

Öppen grupp, ingen föranmälan.

Varannan tisdag, jämna veckor, kl. 15.00–16.30, Gröndals kyrka.
Från 25 januari till 3 maj.