Anmäl dig till konfirmationen

Hägerstens församling erbjuder en rad olika alternativ av konfirmation. För dig som går i årkurs 8, årskurs 9 eller på gymnasiet. Vi har föräldrakonfa – en samtalgrupp för föräldrar till konfirmander. Och erbjuder konfirmation även för vuxna

Anmälan öppen 28 maj - 17 oktober

Vad roligt att du vill konfirmeras! Välj ditt favoritalternativ och anmäl dig här. Du fyller i ett enkelt formulär

Anmäl dig till konfirmation

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER i samband med konfirmation

För att du ska kunna delta i konfirmandverksamheten behöver vi spara och hantera dina personuppgifter. Dina uppgifter sparas tills konfirmationsläsningen och efterarbetet är avslutat. Uppgifter om konfirmationen bevaras i kyrkoböckerna.

Hägerstens församling hanterar dina personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden här är berättigat intresse.

De uppgifter vi behandlar om dig kommer inte att säljas vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan.