Ymna
Foto: Maja Kristin Nylander

Ymna

Kören Ymna är en kreativ och engagerad damkör på hög musikalisk nivå, bestående av ett trettiotal sångare, sopraner och altar. Ymna är fornnordiska för "hymn". Repertoaren är bred och spänner över flera genrer och epoker, med fokus på kvinnors musik och berättelser genom historien: Nyskriven musik, klassiska damkörverk och svensk folklig koral och polska.

Pågående projekt:

"Med lust och fägring stor"  Visor sjungna och traderade av kvinnor genom flera århundraden, men också visor som alldeles nyss kommit till världen! Brudmusik och vaggvisor, folklig koral och vallvisor - musik för vardag, andakt och fest. Musiken rymmer skönhet, glädje, värme, längtan, sorg och tröst. Inspelning av programmet pågår för fullt med Nilento Studio. Konserter i Jonsereds kyrka 14 juni och i Hagakyrkan på midsommardagen 23 juni.

"Klosterkvinnorna" - arbetsnamn för ett långsiktigt arbete med att samla och studera in sakral musik skriven av kvinnor för kvinnliga röster. Kassia från 800-talet, Hildegard av Bingens sånger från 1100-talet, Lucretia Vizzana från 1500-talet, men också nyskriven musik av samtida tonsättare ryms här. Musiken vävs samman i ett konsertprogram med improvisationer av slagverkaren Anna Gustavsson (annagustavssonsmusik.blogspot.com)

Äggen är slut. Röda Sten januari 2017. Foto: Hendrik Zeitler
"Allt för vår ljusa stjärna" Hagakyrkan i december. Foto: Hendrik Zeitler