Foto: Anders Brosché

Sommarmusik onsdag 14 augusti kl. 12

De blomster som i marken bor. Sommarmusik av Erland von Koch, Oskar Lindberg och Egil Hovland. Johanna Thür spelar på Hagakyrkans Marcussenorgel.