Sommarmässa med musik 7 juli kl. 18

Tredje söndagen efter trefaldighet. Temat är Förlorad och återfunnen. Guldhedskyrkans Kammarkör framför musik av John Rutter. Ulrike Heider musiker och Elisabeth Magnusson Rosengren präst.