Sommarmässa med musik 23 juni kl. 18

Den helige Johannes Döparens dag. Temat är Den Högstes profet. Sofias Johanssons Kammarkör sjunger i gudstjänsten. Johanna Thür musiker och Katarzyna Warawko präst.