Orkesterfestival 10-11 maj

Nio symfoniorkestrar i Hagakyrkan och Smyrnakyrkan

Cirka 300 fritidsmusiker, arrangerar en orkesterfestival med lika många, 30 minuter långa konserter i två kyrkor. Växelvis i Smyrnakyrkan och Hagakyrkan, Göteborg,  under ett dygn.

Hela programmet som pdf.