Foto: Anders Sjöling

Mässa söndag 5 februari kl. 11

Kyndelsmässodagen. Temat är Uppenbarelsens ljus. Haga Motettkör medverkar. Ulrike Heider musiker, Robert Christensson diakon och Christoph Gamer präst. Kyrkkaffe efteråt.