Foto: Annie Spratt on Unsplash

Mässa söndag 19 februari kl. 11

Fastlagssöndagen. Temat är Kärlekens väg. Barnkören och Juniorkören medverkar under ledning av Kristina Nelson. Carl Christiansson musiker, Robert Christensson diakon och Stefan Martinsson präst. Kyrkkaffe efteråt.