Foto: Anders Sjöling

Mässa söndag 18 december kl 11.

Fjärde söndagen i advent. Temat är Herrens moder. Haga-Christinaekören medverkar. Ulrike Heider musiker och Gunnar Held präst. Kyrkkaffe efter mässan.