Foto: Anders Brosché

Lunchmusik onsdag 9 oktober kl. 12

Bach som inspiratör. Musik av Kittel, Rinck och Krebs. Ulrike Heider spelar på Brombaugh och Marcussenorgeln.