Foto: Flickr cc Ajay Suresh

Lunchmusik onsdag 12 oktober kl. 12

Original och transkription. Musik av J.S. Bach. Ingrid Ekberg violin & Ulrike Heider orgel.