Lördagsmusik 12 oktober kl. 14

Fantastic Fantasias. Ulrika Davidsson och Joel Speerstra spelar musik av Farnaby, Tomkins, Sweelinck, Bach samt Mozart på Hagakyrkans klaverinstrument.