Högmässa 9 december kl. 11

Andra söndagen i Advent. Temat är Guds rike är nära. Hagakören sjunger i gudstjänsten. Ulrike Heider musiker, Åke Andreasson präst.