Högmässa 31 mars kl. 11

Midfastosöndagen. Temat är Livets bröd. Hagakyrkans barnkör sjunger i gudstjänsten. Dopfest och utdelning av Bibel för barn. Johanna Thür musiker och Elisabeth Magnusson Rosengren präst.