Foto: Flickr cc Björn Engqvist

Högmässa 27 oktober kl. 11

Nittonde söndagen efter trefaldighet. Temat är Trons kraft. Kören Ymna sjunger musik av och med Stefan Forssén. Dominik Göbel musiker och Katarzyna Warawko präst.