Högmässa 23 december kl. 11

Fjärde söndagen i advent. Temat är Herrens moder. Johanna Thür musiker och Åke Andreasson präst.