Högmässa 18 augusti kl. 11

Nionde söndagen efter trefaldighet. Temat är Goda förvaltare. Johanna Thür musiker och Katarzyna Warawko präst.