Högmässa 16 juni kl. 11

Missionsdagen. Temat är Gud – Fader, Son och Ande. Haga motettkör sjunger i gudstjänsten. Ulrike Heider musiker, Britta Svensson diakon och Katarzyna Warawko präst.