Högmässa 15 september kl. 11

Trettonde söndagen efter trefaldighet. Temat är Medmänniskan. Ungdomskören sjunger i gudstjänsten. Peter Wågsjö musiker, Britta Svensson diakon och Elisabeth Magnusson Rosengren präst.