Högmässa 13 oktober kl. 11

Tacksägelsedagen. Temat är Lovsång. Hagakyrkans barnkör och juniorkör sjunger i gudstjänsten. Johanna Thür körledare, Dominik Göbel musiker och Katarzyna Warawko präst. I samband med gudstjänsten avtackas Johanna Tühr efter 25 år i Haga församling. Kyrkkaffe.