Högmässa 12 maj kl. 11

Fjärde söndagen i påsktiden. Temat är Vägen till livet. Johanna Thür musiker, Britta Svensson diakon och Katarzyna Warawko präst.