Gudstjänst 6 oktober kl. 11

Sextonde söndagen efter trefaldighet. Temat är Döden och livet. Hagakören sjunger i gudstjänsten. Ulrike Heider musiker, Britta Svensson diakon och Elisabeth Magnusson Rosengren präst.