Gudstjänst 25 augusti kl. 11

Tionde söndagen efter trefaldighet. Temat är Nådens gåvor. Kören Ymna sjunger i gudstjänsten. Johanna Thür musiker och Cecilia Nyholm präst.