Gudstjänst 24 mars kl. 11

Jungfru Marie bebådelsedag. Temat är Guds mäktiga verk. Hagakören och Carl Johans Vokalensemble sjunger i gudstjänsten. Ulrike Heider musiker, Britta Svensson diakon och Cathrina Stålklint präst.